שי הראל

משרד עורכי דין   

English

 

 

דף הבית  |  על המשרד  |  פרופיל אישי  |  מיסוי אזרחי  |  עבירות מס  |  מסחרי - אזרחי  |  מאמרים  |  קטעי עיתונות  |  צור קשר

 
 

 

 

פרסום שמות הנהנים מהסדרי כופר

 

"מעתה ואילך, במסגרת המידע המפורסם על-ידי רשות המסים בהתייחס להחלטות המתקבלות על-ידה בנושא הסדרי הכופר, יהיה עליה לכלול גם את שמותיהם של הנישומים שעימם נערכו הסדרים אלו."

כך הכריע ביום 23/9/08 בית המשפט העליון בערעור עע"ם 398/07  התנועה לחופש המידע ורביב דרוקר נ' רשות המסים.

בית המשפט העליון קבע כי באיזון שבין זכות הציבור לדעת והאינטרס בבקרה ציבורית על פעילות הרשות, לבין זכות הנישומים בהסדרי כופר לפרטיות והחשש מפני פגיעה בתפקודה התקין של הרשות – גוברים זכות הציבור לדעת והאינטרס הציבורי וידם על העליונה.

תחילת הפרשה בשנת 2004, אז התנועה לחופש המידע והעיתונאי רביב דרוקר פנו בבקשה אל רשות המסים שתמסור להם, מכוח חוק חופש המידע, את זהות האנשים שהגיעו להסדר כופר בשלוש השנים האחרונות, סכומי הכופר ששילמו והסיבות להטלת הכופר במקום דין פלילי.

משלא נענתה הבקשה הנ"ל הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בת"א.

השופטת דבורה פלפל מביהמ"ש המחוזי דחתה את העתירה בנימוק שפקודת מס הכנסה מטילה חובת סודיות ולכן חל חיסיון על מידע הנוגע להכנסתו של נישום לרבות  מידע בנוגע להעלמת הכנסותיו, וכן בהסתמך על חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות האוסרים מסירת מידע הפוגע בפרטיות. יחד עם זאת הוסיפה והביעה דעה כי איזון נכון בין השיקולים בעד ונגד פרסום המידע עשוי להיות גם פרסום תיאור תפקיד הנישום, ללא ציון שמו, סכום המס שהועלם וסכום הכופר שהוטל.

על החלטת ביהמ"ש המחוזי הנ"ל הוגש בראשית שנת 2007 ערעור לבית המשפט העליון.

במקביל, כתוצאה מביקורת של מבקר המדינה על "מוסד הכופר", החלה רשות המסים לחשוף את הפרטים הנוגעים להליך הכופר עצמו ופרסמה את החלטות הכופר שבוצעו החל משנת 2006 תוך ציון סוג העבירות, סכומי העלמת המס, סכום הכופר והנימוק להסדר הכופר, למעט פרסום שם או פרטים מזהים נוספים.

בפסק דין מפורט עמדה השופטת עדנה ארבל על חשיבותו של חוק חופש המידע ועל כך שהחסיונות הקבועים בדיני המס לא משנים את העובדה כי הנחת המוצא היא כי על המידע המצוי בידי רשות המסים, בהיותה רשות מנהלית, חל כלל הגילוי, ובהיעדר איסור בדין למסירת מידע רשאי בית המשפט להורות על מסירת מידע אשר מתקיים לגביו אחד מהסייגים הקבועים בחוק.

לפי בית המשפט העליון לא קיים איסור בדין על מסירת המידע המבוקש, דהיינו שמות הנהנים מהסדרי כופר. לחשוד בביצוע עבירת מס אין זכות קנויה להמיר ההליך הפלילי בכופר, אלא זו הטבה שהרשות רשאית להעניק לו משיקוליה, בין היתר לעניין התועלת הציבורית שבכך.

ביהמ"ש העליון הוסיף וקבע כי אין הצדקה להעניק לחשוד בעבירת מס את ההטבה הנוספת הכרוכה באי חשיפת שמו ברבים.

בית המשפט העליון קובע כי זכות הציבור לדעת עומדת בזכות עצמה כזכות בעלת חשיבות עילאית, ומתוך מכלול השיקולים שבחן מצא כי באיזון בין זכות הציבור לדעת לבין זכותם של הנישומים לפרטיות והפגיעה האפשרית באינטרס הציבורי בתפקודו התקין של השירות הציבורי, ראוי להעניק את מעמד הבכורה לזכות הציבור לדעת.

בניגוד לטענת רשות המסים כאילו פרסום שמות הנהנים מהסדרי הכופר יחבל במוסד הכופר, כפי שסברה גם השופטת פלפל מבית המשפט המחוזי, לדעת ביהמ"ש העליון, דווקא פרסום שמות  הנהנים מהסדרי כופר "עשוי להוות תמריץ לדיווח מס אמת, מאחר וכל אזרח יידע מעתה כי גם אם יזכה ליהנות מהאפשרות שלא לעמוד לדין פלילי בגין עבירות מס שביצע, "מחיר" העובדה שהפר את דיני המס ולא דיווח דיווח אמת לרשויות לא יוכל להסתכם בעלות כספית בלבד, ויהיה כרוך מטבעו גם בפרסום העניין בציבור."

השופט אלייקים רובינשטיין היה אף נחרץ יותר בדעה שיש חובה לפרסם את שמות הנהנים מהסדרי הכופר. לדעתו עדיין, גם עם פרסום השם, יעדיף מי שברור לו כי עבר עבירת מס חמורה שלא לעמוד למשפט, שאז ממילא יתפרסם שמו - אך גם יימשכו הליכים, ויהיו הוצאות משפטיות; ואם הערכתו בדבר סיכוייו נמוכה, ברור איפוא כי יבחר בכופר. שכן הגעה להסדר כופר על פי רוב באה מאינטרס מובהק שלא לעמוד למשפט, והנכנס להסדר יודע היטב מדוע הוא עושה כן.

גם השופט רובינשטיין סבר כי ההגינות מחייבת שלפני הגשת בקשה לכופר יהא עבריין המס מודע מראש לכך ששמו יתפרסם, ולכן תוקף הכרעת בית המשפט העליון מכאן ואילך.

 

לסיכום יש להבהיר כי פסק הדין המחייב לפרסם את שמות הנהנים מהסדרי כופר יחול על בקשות לתשלום כופר שיוגשו מעתה ואילך ולא יחול על בקשות כופר שהוגשו בטרם ניתן פסק-הדין.

 
 

Bookmark and Share

צור קשר | הוספה למועדפים | פירוק חברה מרצון | פירוק שותפות עבירות מס | אי-הגשת דו"ח במועד | גילוי מרצון | קו הצדק | מיסוי אזרחי

מפת אתר | עורכי דין-רשימה | שיתוף פעולה

 

שי הראל - משרד עורכי דין

שד' שאול המלך 8, בית אמות המשפט, תל-אביב, טלפון: 03-5467531  פקס: 03-5467532

תוכן האתר נועד לאינפורמציה בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי והוא לא תחליף לייעוץ הניתן ע"י עורכי דין.

© כל הזכויות שמורות 2003,  שי הראל - משרד עורכי דין

 

לראש הדף