פרסום שמות הנהנים מהסדרי כופר ברשות המסים

כך הכריע בית המשפט העליון בערעור עע"ם 398/07  התנועה לחופש המידע ורביב דרוקר נ' רשות המסים, ביום 23/9/08

המשרד מייצג לקוחות לפי נוהל גילוי מרצון, המאפשר לכל מי שעבר עבירת מס לתקן את דיווחיו, לדווח אמת ובכפוף לעמידה בקריטריונים לזכות בחסינות מלאה מהליך פלילי

"מעתה ואילך, במסגרת המידע המפורסם על-ידי רשות המסים בהתייחס להחלטות המתקבלות על-ידה בנושא הסדרי הכופר, יהיה עליה לכלול גם את שמותיהם של הנישומים שעימם נערכו הסדרים אלו."

בית המשפט העליון קבע כי באיזון שבין זכות הציבור לדעת והאינטרס בבקרה ציבורית על פעילות הרשות, לבין זכות הנישומים בהסדרי כופר לפרטיות והחשש מפני פגיעה בתפקודה התקין של הרשות – גוברים זכות הציבור לדעת והאינטרס הציבורי וידם על העליונה.

תחילת הפרשה בשנת 2004, אז התנועה לחופש המידע והעיתונאי רביב דרוקר פנו בבקשה אל רשות המסים שתמסור להם, מכוח חוק חופש המידע, את זהות האנשים שהגיעו להסדר כופר בשלוש השנים האחרונות, סכומי הכופר ששילמו והסיבות להטלת הכופר במקום דין פלילי.

משלא נענתה הבקשה הנ"ל הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בת"א.

השופטת דבורה פלפל מביהמ"ש המחוזי דחתה את העתירה בנימוק שפקודת מס הכנסה מטילה חובת סודיות ולכן חל חיסיון על מידע הנוגע להכנסתו של נישום לרבות  מידע בנוגע להעלמת הכנסותיו, וכן בהסתמך על חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות האוסרים מסירת מידע הפוגע בפרטיות. יחד עם זאת הוסיפה והביעה דעה כי איזון נכון בין השיקולים בעד ונגד פרסום המידע עשוי להיות גם פרסום תיאור תפקיד הנישום, ללא ציון שמו, סכום המס שהועלם וסכום הכופר שהוטל.

על החלטת ביהמ"ש המחוזי הנ"ל הוגש בראשית שנת 2007 ערעור לבית המשפט העליון.

במקביל, כתוצאה מביקורת של מבקר המדינה על "מוסד הכופר", החלה רשות המסים לחשוף את הפרטים הנוגעים להליך הכופר עצמו ופרסמה את החלטות הכופר שבוצעו החל משנת 2006 תוך ציון סוג העבירות, סכומי העלמת המס, סכום הכופר והנימוק להסדר הכופר, למעט פרסום שם או פרטים מזהים נוספים.

בפסק דין מפורט עמדה השופטת עדנה ארבל על חשיבותו של חוק חופש המידע ועל כך שהחסיונות הקבועים בדיני המס לא משנים את העובדה כי הנחת המוצא היא כי על המידע המצוי בידי רשות המסים, בהיותה רשות מנהלית, חל כלל הגילוי, ובהיעדר איסור בדין למסירת מידע רשאי בית המשפט להורות על מסירת מידע אשר מתקיים לגביו אחד מהסייגים הקבועים בחוק.

לפי בית המשפט העליון לא קיים איסור בדין על מסירת המידע המבוקש, דהיינו שמות הנהנים מהסדרי כופר. לחשוד בביצוע עבירת מס אין זכות קנויה להמיר ההליך הפלילי בכופר, אלא זו הטבה שהרשות רשאית להעניק לו משיקוליה, בין היתר לעניין התועלת הציבורית שבכך.

ביהמ"ש העליון הוסיף וקבע כי אין הצדקה להעניק לחשוד בעבירת מס את ההטבה הנוספת הכרוכה באי חשיפת שמו ברבים.

בית המשפט העליון קובע כי זכות הציבור לדעת עומדת בזכות עצמה כזכות בעלת חשיבות עילאית, ומתוך מכלול השיקולים שבחן מצא כי באיזון בין זכות הציבור לדעת לבין זכותם של הנישומים לפרטיות והפגיעה האפשרית באינטרס הציבורי בתפקודו התקין של השירות הציבורי, ראוי להעניק את מעמד הבכורה לזכות הציבור לדעת.

בניגוד לטענת רשות המסים כאילו פרסום שמות הנהנים מהסדרי הכופר יחבל במוסד הכופר, כפי שסברה גם השופטת פלפל מבית המשפט המחוזי, לדעת ביהמ"ש העליון, דווקא פרסום שמות  הנהנים מהסדרי כופר "עשוי להוות תמריץ לדיווח מס אמת, מאחר וכל אזרח יידע מעתה כי גם אם יזכה ליהנות מהאפשרות שלא לעמוד לדין פלילי בגין עבירות מס שביצע, "מחיר" העובדה שהפר את דיני המס ולא דיווח דיווח אמת לרשויות לא יוכל להסתכם בעלות כספית בלבד, ויהיה כרוך מטבעו גם בפרסום העניין בציבור."

השופט אלייקים רובינשטיין היה אף נחרץ יותר בדעה שיש חובה לפרסם את שמות הנהנים מהסדרי הכופר. לדעתו עדיין, גם עם פרסום השם, יעדיף מי שברור לו כי עבר עבירת מס חמורה שלא לעמוד למשפט, שאז ממילא יתפרסם שמו – אך גם יימשכו הליכים, ויהיו הוצאות משפטיות; ואם הערכתו בדבר סיכוייו נמוכה, ברור איפוא כי יבחר בכופר. שכן הגעה להסדר כופר על פי רוב באה מאינטרס מובהק שלא לעמוד למשפט, והנכנס להסדר יודע היטב מדוע הוא עושה כן.

גם השופט רובינשטיין סבר כי ההגינות מחייבת שלפני הגשת בקשה לכופר יהא עבריין המס מודע מראש לכך ששמו יתפרסם, ולכן תוקף הכרעת בית המשפט העליון מכאן ואילך. 

לסיכום יש להבהיר כי פסק הדין המחייב לפרסם את שמות הנהנים מהסדרי כופר יחול על בקשות לתשלום כופר שיוגשו מעתה ואילך ולא יחול על בקשות כופר שהוגשו בטרם ניתן פסק-הדין.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין שי הראל, אנא התקשרו בשעות הפעילות של המשרד בימים א' עד ה' בין השעות 18:00- 08:30 

 לטלפון: 03-5467531

במקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין שי הראל בנייד: 050-5615447  
לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, או לתיאום פגישה דחופה.

 

אפשר להמשיך ולתאר עוד את הנושא החשוב הזה, אבל אנו מעדיפים לענות לכל לקוח באופן אישי ודיסקרטי על שאלותיו בהתאם לנסיבות האישיות של הלקוח.
שלחו אלינו במייל את שאלתכם ונשמח לחזור אליכם בהקדם עם תשובה מפורטת – לחצו כאן לשליחת מייל

אנו משתפים פעולה באופן מקצועי עם משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין רבים בתחום המסים. אנו מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה עם רואי חשבון ועורכי דין נוספים, בייצוג לקוחות בעבירות מס, בערעורי מס אזרחיים, מתן ייעוץ משפטי דחוף, פירוק חברות לא פעילות ופטור מאגרות רשם החברות, השגת רישיונות לחברות כח אדם, ניקיון ושמירה.
כדי לקרוא עוד על שיתוף הפעולה – לחצו כאן

תוכן האתר נועד לאינפורמציה בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי והוא לא תחליף לייעוץ הניתן ע"י עורכי דין
כל הזכויות שמורות 2003 ©  שי הראל – משרד עורכי דין